GFB-Plastbantar-toppbild

Seminarium 1 – Plast, klimat och kretslopp – 6 november

Syftet är att deltagande företag ska få baskunskap om olika sorters plast, plastens roll i ett kretsloppssamhälle, miljökonsekvenser av plast, plast och klimat och vad man som aktör inom besöksnäringen kan göra för att minska sin egen och sina kunders platsanvändning. 

Seminarium 1 utgår från begreppen vilja och veta och tar fasta på varför vi ska minska användningen av plast. Målet är att öka deltagarnas engagemang och kunskap kring att arbeta med plastminimering. Föreläsningar varvas med bikupor och kortare workshops. 

Tid: 6 november 2019 kl. 9-14.30, fika efteråt för de som vill
Plats: Best Western Strand hotell, Strandgatan 34, Visby
Förtäring: Hotellfrukost (kom i god tid) och vegetarisk lunch

Anmälan senast 30 oktober
Klicka här för anmälan »

Ladda ner inbjudan som PDF-fil

Program 

Rätt plast på rätt plats 
– Olika plaster och hur vi hanterar dem 

Plasten i ett kretsloppssamhälle 
– Hållbara och ohållbara plaster – Plastens avfallstrappa 

Miljökonsekvenser av plastanvändning 
– Klimatet, naturen, havet – Engångs kontra flergångs 

Vinster med plastbantning 
– För ditt företag
– För hela Gotland


Arrangör
Länsstyrelsen i Gotlands län i samarbete med Gotlands förenade besöksnäring och Almedalsveckan.
Projektet finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Kostnad
Gratis deltagande. Vid avbokning senare än två dagar innan aktiviteten debiteras 200 kronor.

Kontaktperson
Therese Fredén Projektledare, Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: [email protected]

Varmt välkommen!