nov
6
ons
Seminarium 1 – Plast, klimat och kretslopp @ Best Western Strand hotell
nov 6 kl. 09:00 – 14:30

Gotlands besöksnäring plastbantar
Seminarium 1 – Plast, klimat och kretslopp

Syftet är att deltagande företag ska få baskunskap om olika sorters plast, plastens roll i ett kretsloppssamhälle, miljökonsekvenser av plast, plast och klimat och vad man som aktör inom besöksnäringen kan göra för att minska sin egen och sina kunders platsanvändning. Gå till vår webbplats och hämta keno resultater. Skynda dig och börja vinna.

Seminarium 1 utgår från begreppen vilja och veta och tar fasta på varför vi ska minska användningen av plast. Målet är att öka delta- garnas engagemang och kunskap kring att arbeta med plastminime- ring. Föreläsningar varvas med bikupor och kortare workshops.

Tid: 6 november 2019 kl. 9-14.30, fika efteråt för de som vill
Plats: Best Western Strand hotell, Strandgatan 34, Visby
Förtäring: Fika och lunch ingår

Program

Rätt plast på rätt plats

– Olika plaster och hur vi hanterar dem

Plasten i ett kretsloppssamhälle

– Hållbara och ohållbara plaster – Plastens avfallstrappa

Miljökonsekvenser av plastanvändning

– Klimatet, naturen, havet – Engångs kontra flergångs

Vinster med plastbantning

– För ditt företag
– För hela Gotland

Tre kompetenstillfällen

Plast är ett fantastiskt material. Men plast orsakar också problem med resursslöseri, klimateffekter och plastrester i naturen.
Under tre innehållsrika kompetenstillfällen lägger vi grunden för att Gotland ska bli ett föredöme när det gäller plast! Du kommer att få den kunskap om plast du behöver för att kunna plastbanta ditt företag. Aktiviteterna är fristående. Du är varmt välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen. Antalet platser är begränsat.

Arrangör

Länsstyrelsen i Gotlands län i samarbete med Gotlands förenade besöksnäring och Almedalsveckan.
Projektet finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Kostnad
Gratis deltagande. Vid avbokning senare än två dagar innan aktiviteten debiteras 200 kronor.

Kontaktperson
Therese Fredén Projektledare, Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: [email protected]

Varmt välkommen!

Anmälan senast 30 oktober

Klicka här för anmälan »
nov
20
ons
Studiebesök Plastbanta i praktiken @ Innovationsstudion, Röda korsets logistikcenter
nov 20 kl. 09:00 – 10:30

Gotlands besöksnäring plastbantar
Studiebesök Plastbanta i praktiken

Hur kan plastbantning av din verksamhet göras enkelt i praktiken? Det kanske Innovationsstudion har svar på? Nationellt uppmärk- sammat initiativ i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Röda korset på Gotland. Ger din verksamhet inspiration och konkreta lösningar på vilka alternativ som finns till plast och engångsartiklar i form av återvunnet material, återbrukade och redesignade produkter. Det är unikt, ekonomiskt och hållbart. Kom och besök denna guldgruva som finns på ön!

Tid: 20 november 2019 kl. 9-10.30, fika efteråt för de som vill
Plats: Innovationsstudion, Röda korsets logistikcenter, Regementsgatan 22 (gamla P18 området), Visby

Program

Guidad rundvandring på logistikcentret Filmvisning 

Flertalet konkreta exempel på hur vi kan stötta besöksnäringen att minska sin plastanvändning

Erbjudande om att boka in workshop på innovationsstudion utefter behoven i just din verksamhet

Tre kompetenstillfällen

Plast är ett fantastiskt material. Men plast orsakar också problem med resursslöseri, klimateffekter och plastrester i naturen. Under tre innehållsrika kompetenstillfällen lägger vi grunden för att Gotland ska bli ett föredöme när det gäller plast! Du kommer att få den kunskap om plast du behöver för att kunna plastbanta ditt företag. Aktiviteterna är fristående. Du är varmt välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen. Antalet platser är begränsat.

Arrangör

Länsstyrelsen i Gotlands län i samarbete med Gotlands förenade besöksnäring och Almedalsveckan. Projektet finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Kostnad Gratis deltagande. Vid avbokning senare än två dagar innan aktiviteten debiteras 200 kronor.

Kontaktperson Therese Fredén Projektledare, Länsstyrelsen i Gotlands län E-post: [email protected]

Varmt välkommen!

Anmälan senast 13 november

Ladda ner inbjudan som PDF-fil

Klicka här för anmälan »
nov
28
tor
Seminarium 2 Plastbanta ditt företag @ Best Western Strand hotell
nov 28 kl. 09:00 – 14:30

Gotlands besöksnäring plastbantar
Seminarium 2 Plastbanta ditt företag

Syftet är att deltagande företag ska få baskunskap om olika sorters plast, plastens roll i ett kretsloppssamhälle, miljökonsekvenser av plast, plast och klimat och vad man som aktör inom besöksnäringen kan göra för att minska sin egen och sina kunders platsanvändning.

Under seminarium 2 är fokus på begreppet kunna. Det innefattar hur man mer konkret kan minska plastanvändningen och nedskräp- ningen i sin verksamhet. Deltagarna får redskap för hur man kan bidra till att påverka sina målgrupper (kunder) genom till exempel nudging och annan kommunikation. Det ska vara lätt att göra rätt!

Tid: 28 november 2019 kl. 9-14.30, fika efteråt för de som vill
Plats: Best Western Strand hotell, Strandgatan 34, Visby
Förtäring: Fika och lunch ingår

Program

Så påverkar vi våra kunder

– Nudging och annan kommunikation

Goda exempel på Gotland

– Företag som har inlett plastresan

Cirkulär ekonomi

– Vad vinner vi på att tänka cirkulärt – Vad vinner vi på kretslopp

Så här plastbantar du ditt företag

– Inventering av plastflöden
– Strategisk plan för plasthantering

 

Tre kompetenstillfällen

Plast är ett fantastiskt material. Men plast orsakar också problem med resursslöseri, klimateffekter och plastrester i naturen.
Under tre innehållsrika kompetenstillfällen lägger vi grunden för att Gotland ska bli ett föredöme när det gäller plast! Du kommer att få den kunskap om plast du behöver för att kunna plastbanta ditt företag. Aktiviteterna är fristående. Du är varmt välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen. Antalet platser är begränsat.

Arrangör

Länsstyrelsen i Gotlands län i samarbete med Gotlands förenade besöksnäring och Almedalsveckan.
Projektet finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Kostnad
Gratis deltagande. Vid avbokning senare än två dagar innan aktiviteten debiteras 200 kronor.

Kontaktperson
Therese Fredén Projektledare, Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: [email protected]

Varmt välkommen!

 

Anmälan senast 19 november

Klicka här för anmälan »