Kryssningsanlöp

Här hittar du de inplanerade anlöpen för 2019. I år kommer ca 115 000 passagerare att besöka Gotland via kryssningsanlöp.

Om kajen

Kryssningskajen i Visby blev färdig i april 2018. Region Gotland och Copenhagen Malmö Port (CMP) ska med gemensamma krafter utveckla Gotlands kryssningsturism.

Bli medlem

Som medlem får du kontinuerlig information kring utvecklingen inom kryssningsindustrin, medverka på de aktiviteter nätverket arrangerar samt möjligheten att påverka.

Om GCN

Gotland Cruise Network ska genom aktivt samarbete med alla relevanta aktörer skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv, och väl fungerande kryssningsdestination.

En första analys av GCN

Studera organisering inom besöksnäring och hur en kryssningsdestination utvecklas –GCN fallstudie Kvalitativ utvärdering – helhetsbild Intervjuer 30 minuter – 1,5

Läs mer »